Turnaje - pravidla  

Pravidla Counter-Strike

 
 • Hraje se 5 na 5 (hráčů). Minimální počet hráčů, ve kterém může daný tým nastoupit (může být zahájen zápas) je 4. Pokud jeden z týmů nedokončí zápas (zápas může být dokončen s minimálním počtem 3 hráčů) nebo nenastoupí v časovém limitu v minimálním počtu (4 hráči), bude zápas kontumován (2:0 (při základním typu zápasu) resp. 16:0 (při zkráceném zápasu)) ve prospěch soupeře.

  Herní systém zápasu
   
  • Základní (úplný) zápas je hrán systémem MR15 (2x15 kol) na dvě vítězné mapy, zkrácený zápas je hrán systémem MR15 na jednu mapu.
    
  • V případě, že jeden tým vyhraje 2. mapu (základní zápas) resp. 16. bod (zkrácený zápas), stává se automaticky vítězem zápasu. Výsledek zápasu je tedy vždy stanoven ve formátu 2:X (na mapy) resp. 16:X (pomocné body).
    
  • V případě rovnosti bodů po odehrání mapy (stav 15:15) se bude mapa prodlužovat. Prodloužení bude hráno systémem MR3 s nastavením mp_startmoney 10000 na stejné mapě. Pokud bude výsledek na mapě po prodloužení opět nerozhodný, tak se dále prodlužuje dle uvedeného postupu pro prodloužení. Zůstává zachován postup střídání stran, za které týmy nastoupí, tzn. tým, který v předchozím průběhu hrál první stranu za T, nastupuje nyní za CT.
    
  • Zápas je řízen dohodnutou řídící osobou (jeden z hrajících členů v daném zápase, příp. admin soutěže). Řídící osoba musí dodržet stanovená následující pravidla a postupy.

   Řídící osoba je povinna:
    A) před zahájením zápasu:
    • ujistit se, které osoby jsou mluvčími za daný tým
      
    • přesvědčit se, zda je tým kompletní, ověřit si tuto informaci u mluvčích týmů
      
    • zkontrolovat nastavení serveru + startovní mapu
    B) před začátkem každě strany:
    • přesvědčit se, zda jsou oba týmy připraveny na hru
      
    • oznámit plánované zahájení pomocí příkazu "rcon say"
      
    • právě 2x restartnout hru pomocí příkazu sv_restartround x (provede po x-té vteřině restart)
      
    C) po skončení každé strany:
    • oznámit oběma týmům výsledek strany (bodový zisk)
      
    • pořídit screenshot (fotku) s viditelným skóre

   Řídící osoba má v zápase právo:
    
   • pauzovat hru v případě technických problémů jednoho z týmů
     
   • rozhodovat o méně závažných problémech při CW. S vážnějšími záležitostmi (pád serveru v půlce strany apod.) je nutno se obrátit na admina dané soutěže. (v případě že řídící osobou je admin dané soutěže, tato omezení neplatí)

  Nastavení serveru a výpadky
   
  • Nastavení serveru
    

    allow_spectators 1
    pausable 1
    mp_autokick 0
    mp_autoteambalance 0
    mp_buytime 0.25
    mp_consistency 1
    mp_c4timer 35
    mp_fadetoblack 0
    mp_flashlight 1
    mp_footsteps 1
    mp_forcecamera 2
    mp_forcechasecam 2
    mp_friendlyfire 1
    mp_freezetime 10
    mp_hostagepenalty 0
    mp_limitteams 6
    mp_logfile 1
    mp_logmessages 1
    mp_logdetail 0
    mp_maxrounds 15
    mp_playerid 1
    mp_roundtime 1.75
    mp_startmoney 800
    mp_timelimit 0
    mp_tkpunish 0
    mp_winlimit 0
    sv_aim 0
    sv_airaccelerate 10
    sv_airmove 1
    sv_allowdownload 1
    sv_allowupload 1
    sv_clienttrace 1
    sv_clipmode 0
    sv_contact #progamers
    sv_cheats 0
    sv_gravity 800
    sv_maxrate 25000
    sv_maxupdaterate 101
    sv_minrate 2500
    sv_maxspeed 320
    sv_stats 0
    sv_region 3
    log on
     

    
  • Nastavení AMX - definice omezených proměnných
    

    "c_maxdistance" "200"
    "c_maxpitch" "90"
    "c_maxyaw" "135"
    "c_minpitch" "0"
    "c_minyaw" "-135"
    "cl_bob" "0.01"
    "cl_bobcycle" "0.8"
    "cl_bobup" "0.5"
    "cl_gaitestimation" "1"
    "cl_latency" "0"
    "cl_lc" "1"
    "cl_lw" "1"
    "cl_movespeedkey" "0.52"
    "cl_nosmooth" "0"
    "cl_pitchdown" "89"
    "cl_pitchspeed" "225"
    "cl_pitchup" "89"
    "cl_smoothtime" "0.1"
    "cl_yawspeed" "210"
    "crosshair" "1"
    "default_fov" "90"
    "ex_extrapmax" "1.2"
    "ex_interp" "0.1"
    "fakelag" "0"
    "fakeloss" "0"
    "fps_modem" "0"
    "fps_max" "100"
    "brightness" "1"
    "gamma" "3"
    "gl_nocolors" "0"
    "gl_overbright" "0"
    "gl_alphamin" "0.25"
    "gl_clear" "0"
    "gl_monolights" "0"
    "gl_polyoffset" "0.1"
    "gl_zmax" "0"
    "lambert" "1.5"
    "lightgamma" "2.5"
    "s_automin_distance" "2"
    "s_distance" "60"
    "s_automax_distance" "30"
    "s_max_distance" "1000"
    "s_min_distance" "5"
    "s_numpolys" "200"
    "s_refgain" "0.4"
    "cam_idealdist" "64"
    "cl_showevents" "0"
    "ambient_fade" "100"
    "ambient_level" "0.300"
    "s_occfactor" "0.25"
    "hud_draw" "1"
    "s_a3d" "0"
    "s_disable_a3d" "0"
    "cl_forwardspeed" "400"
    "cl_sidespeed" "400"
    "texgamma" "2"

    amx_restrict on shield


    
  • Výpadky serveru
    
   • Pokud dojde k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru, nebo na serveru dle dohody zúčastněných stran. Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat, odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel.
     
   • Při výpadku hráče se hra pauzuje NA KONCI KOLA, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má povoleny právě 2 pauzy za jeden zápas (jedna pauza může trvat maximálně 5 minut) z důvodu výpadu hráče.
     
   • Pauzovat hru může pouze řídící osoba zápasu (admin) a mluvčí týmu v daném zápase.

  Mapy

    
  • Mapy pro zkrácený zápas jsou předem losovány, o počátečních stranách rozhoduje nožové kolo (kniferound).
    
  • U základního zápasu si každý z týmů volí jednu mapu, případná třetí mapa je losována. Každý tým si na své mapě volí stranu, za kterou bude začínat, první mapu volí výše nasazený tým. V případné třetí mapě rozhoduje o volbě strany nožové kolo.
   de_cbble
   de_cpl_mill
   de_dust2
   de_inferno
   de_nuke
   de_train

  Zákazy
   
  • Je zakázáno použití jakéhokoli externího software, ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike a/nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům.
    
  • Je zakázáno mít vlastní modely/skiny hráčů a zbraní. Jedinou výjimku tvoří tzv. high-fps modely zbraní a hráčů (ke stažení třeba na www.counter-strike.net).
    
  • Je zakázáno nahrazení různých modelů hráčů jedním modelem pro všechny.
    
  • Je zakázáno používání a nákup shieldu - štítu. Porušení tohoto ustanovení bude bráno jako zvlášť závažné porušení pravidel.
    
  • Je zakázáno zneužívání flashbugů (házení flashů na místa, kde oslepí i protivníky, kteří oslepeni být neměli - zejména na mapě nuke). Při prvním provinění budou týmu odebrány 3 body, při druhém následuje kontumace. Pokud máte pocit, že soupeř využil flashbugu, dohrajte utkání až do konce (všech 30 kol).
    
  • Přímo definované zákazy.

   Mapa de_cbble
   Je zakázáno položení bomby takovým způsobem, aby zapadla dolů, mezi stěnu a zeď (musí zůstat na bednách).

   Mapa de_dust2
   Je zakázáno vysazovat se na tyto pozice.


   Mapa de_inferno
   Je zakázáno vysazovat se na tyto pozice.


   Mapa de_nuke
   Je zakázáno vysazovat se na tyto pozice.


   Mapa de_train
   Je zakázáno dívat se pod stěnami.
      Obecná ustanovení:
   
 • Firma Auviton si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoli z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoli soutěže, v níž budou tato pravidla použita.
   
 • Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla adoptovala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě.
   
 •